Tabele chwytów

Tabele chwytów dla fletu poprzecznego to zestawy diagramów, które pokazują, jakie palce należy użyć do grania poszczególnych dźwięków na tym instrumencie. Tabele chwytów są przydatne zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych flecistów, ponieważ pomagają zapamiętać i opanować różne kombinacje palców. Tabele chwytów mogą się różnić w zależności od rodzaju fletu, na którym się gra, np. fletu prostego lub fletu altowego. Zwykle tabele chwytów przedstawiają układ dla fletu poprzecznego w stroju C, który jest najczęściej używanym typem fletu.

Tabele chwytów składają się z kilku elementów:

– Okrągłe kropki oznaczają otwory na flecie, które należy zakryć palcami.
– Puste kółka oznaczają otwory, które należy zostawić odkryte.
– Małe kółeczka oznaczają klapy na flecie, które należy nacisnąć palcami.
– Linie poziome oznaczają krawędzie otworów lub klapek na flecie.
– Linia pionowa oznacza miejsce, gdzie znajduje się ustnik fletu.

Oto przykład tabeli chwytu dla dźwięku C:

Aby zagrać ten dźwięk, należy zakryć wszystkie otwory na flecie palcami lewej ręki i zostawić wszystkie otwory na flecie palcami prawej ręki odkryte. Ustnik fletu należy umieścić w ustach i dmuchać powietrze pod odpowiednim kątem.

Tabele chwytów dla fletu poprzecznego obejmują zazwyczaj dźwięki od C do C2, czyli od najniższego do najwyższego dźwięku na tym instrumencie. Niektóre dźwięki mają więcej niż jeden sposób grania, np. F# można zagrać zakrywając wszystkie otwory lub zostawiając jeden otwór odkryty. W takim przypadku tabele chwytów pokazują oba warianty i zaznaczają, który jest łatwiejszy lub lepiej brzmi.