Budowa

Flet poprzeczny składa się z trzech części:

główka fletu poprzecznegoGłówka –  płytka ustnikowa z otworem zadęciowym. Ze względu na różne preferencje flecistów, mamy do wyboru różnie profilowane płytki ustnikowe. Płytka połączona jest z kominkiem. Wewnątrz główki znajduje się jeszcze śruba i stoper, a na zewnątrz widoczna jest jeszcze korona. Jako stoper używa się korka- naturalny i najczęściej stosowany. Jednak obecnie korzysta się również ze stoperów syntetycznych. Jest on fabrycznie ustawiony dlatego nie powinno się zmieniać jego położenia. Przesuwając go zmieniamy intonację instrumentu. Aby nastroić flet, wysuwamy odpowiednią długość główki z korpusu i im bardziej jest wysunięta tym instrument jest nastrojony niżej.

Korpus – jest to środkowa część instrumentu, na nim znajduje się 12 otworów i mechanizm z klapkami i dźwigniami, które otwierają i zamykają te otwory. Pod klapami przytwierdzone są do nich poduszki, dzięki którym klapy się szczelnie zamykają. Spotyka się klapki otworowe, które mają na środku otwór, który grający zamyka opuszkiem palca, oraz zamknięte klapki, bez otworów.

Stopka – ostatnia część fletu, na której znajduje się 3, bądź 4 otwory, w zależności od rodzaju stopki (w stopce C- 3 otwory, w stopce H- 4 otwory). Odpowiada za najniższe wydobywane dźwięki, a mechanizm działa na tej samej zasadzie co w korpusie.